Ателие – Културно многообразие

Програма

Културното многообразие в Европа – пътят напред

Онлайн информационно-образователно ателие за култура 

Къде?                                       (https://us02web.zoom.us/j/82567969943) via ZOOM

Кога?                                        25.03.2021 г.

Начало?                                    12:00 ч.

12:00 – 12:15    Откриване на форума

Мариан Бачев – модератор, актьор и ръководител на Театрална работилница „Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт“

12:15 – 12:40    Панел 1: „Консервира ли пандемията културата?  Културното наследство на Европа и възможности за културен обмен на младежите от ЕС“

Андрей Слабаков – депутат в Европейския парламент, член на Комисията по култура и образование

12:40 – 13:00   Панел 2: На шега или на сериозно. Култура в Габрово международно

Маргарита Доровска – директор на Музей „Дом на хумора и сатирата” – гр. Габрово

13:00 – 13:20   Панел 3:  (С) Изкуството да помагаш и опознаваш

Цвете Янева – директор и съосновател на театър „Цвете”