Ателие – Образование

Програма

Онлайн информационно-образователно ателие 

Къде?                                       https://us02web.zoom.us/j/88196027052
Кога?                                        22.04.2021 г.

Начало?                                    11:30 ч.

11:30 – 11:45    Откриване на форума.                                                        

Образованието в пандемия-предизвикателства и решения

Марияна Георгиева – образователен експерт, модератор

11:45 – 12:00    Панел 1: В отговор на пандемията: ЕС за учениците, учителите, студентите

Асим Адемов – депутат в Европейския парламент, член на Комисията по култура и образование

12:00 – 12:15   Панел 2: Уроци в облаци

Петър Шарков – изпълнителен директор на „Училищна Телерик Академия“ 

12:15 – 12:30   Панел 3:  Образование зад граница – реалност и тенденции

Николай Христанов – мениджър „Висше образование“ в „Интеграл“

12:30 – 12:45   Панел 4:  Европейски възможности – стаж и работа в европейските институции

Теодор Стойчев – ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България