За проекта

Проектът „EU COOLтура“ е финансиран от ЕС по Многогодишната  работна програма на Европейския парламент за отпускане на безвъзмездни средства в областта на комуникацията за периода 2020 – 2021 г. 

Той има за цел да повиши осведомеността на младите хора за политиките на ЕС, за тяхната роля за бъдещото им образователно и професионално развитие. „EU COOLтура“ ще насърчи и българските младежи да се включат в платформата „Заедно за ЕС“( zaednoza.eu) като по този начин станат част от една паневропейска общност, която ще бъде информирана за събития на европейски теми и ще може да участва в различни обучения, провеждани за членове на платформата.

Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез реализация на онлайн информационно – образователни ателиета и тримесечни уъркшопове за младежи. Те ще са по темите ефективно използване на ресурсите и кръгова икономика, образование чрез свободно движение и обмен в епоха на „Ковид-19“, ресурси в подкрепа на културното многообразие. В онлайн събитията ще бъдат включени членове на Европейския парламент и експерти, които ще ангажират младежите и широката аудитория с конкретни примери за политики, решения и реализирани проекти. Уъркшоповете ще са „занаятчийниците“, местата в които включените в проекта младежи ще създават продукти на база наученото в ателиетата. Впечатления от целия проект ще могат да се чуят от трите аудио подкасти, които ще бъдат записани в края на „EU COOLтура“.   А за най-активните и креативните  участници в проекта ще има и награда- посещение в Европейския парламент в Брюксел.

Подходът на проекта е иновативен, тъй като ще се фокусира върху ангажирането на широка аудитория чрез онагледяване на опит и използване на получени знания в създаване на продукти.   „Истории“ от работата по проекта в снимки, видеа и текст ще могат да се следят регулярно тук.

Автор и изпълнител на проекта е Българско училище за политика „Димитър Паница“

Цялата отговорност за съдържанието  на сайта се носи от Българско училище за политика и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз.